Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Cadeau van bewoners

Terug naar nieuws

Cadeau van bewoners aan Stichting Duivenvoorde t.g.v. 50 jarig jubileum

 

Aan alle bewoners was gevraagd een vrijwillige geldelijke bijdrage te doen voor een cadeau aan de Stichting Duivenvoorde. Hierop is door de bewoners gul en ruimhartig gereageerd. Het bedrag kwam boven de € 1.000,-- uit.

 

Om het een cadeau van de bewoners te laten zijn is er een projectteam gevormd, bestaande uit Liesbeth Hoogduin, Frans van Leeuwen, Amy Groen, Hans Hartog en Bertie Stoop.

Na een brainstormsessie: wat kan het zijn, is het zichtbaar voor de bewoners, kan het geplaatst worden in het Dienstencentrum, zijn we gaan kijken naar etsen van oud-Leidschendam, een schilderij van de wijk, een beeld.

Het resultaat is dan uiteindelijk het volgende geworden:

3 etsen van Leidschendam, t.w. de houtzaagmolen de Salamander, de sluisjes gezien vanaf Voorschoten en de koepelkerk aan de sluis. Door het personeel van het Dienstencentrum zal gezocht worden naar een passende plaats.

Verder hebben we nog 2 beeldjes gekocht van de beeldhouwster Corry Ammerlaan, t.w.

De Nieuwe Toekomst.

De achtergrondgedachte van Corry hierbij is:

                               Inspireren en verbinden maakt het verschil                                                                         

U ziet dit beeld staan in de grote zaal in het midden op de kast.

 

Daarbij kon ook nog het beeld “De stam van de organisatie” gekocht worden.

Hierbij is de achtergrondgedachte:  De stam van de organisatie wordt gevormd door mensfiguren die door hun inzet het geheel doen groeien tot grote hoogte
 

                 Hiervoor wordt nog een plaatsje gezocht in het Dienstencentrum.

 

Nadat dit alles is besteld bleek dat er nog geld over was en daarvoor is een boeket zijdebloemen gekocht.  Dit boeket staat bij de pilaar in de grote zaal van het Dienstencentrum.

 

Dit alles is aangeboden door dhr. Scharroo en mevr. De Jong, bewoners van Duivenvoorde, tijdens de gezellige bijeenkomst in Madurodam.