Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Documenten

Bewonerscommissie Duivenvoorde

De documenten op deze site zijn algemene documenten. U begrijpt dat de notulen van onze vergaderingen niet op deze website geplaatst worden in verband met onze geheimhoudingsplicht.

Alle documenten en zaken die voor het algemeen belang zijn zullen geplaatst worden zodat u op de hoogte blijft van wat er speelt en opgelost is.

Documenten

Agenda jaarvergadering 2018
Toelichting agenda jaarvergadering 2018
Notulen jaarvergadering 2017
Jaarverslag 2017
Gedragscode