Bewonerscommissie
Duivenvoorde

laatste nieuws bewonerscommissie Duivenvoorde

Terug naar nieuws

Per 1 juni jl. heeft onze Penningmeester, Jennifer Soffner, op eigen verzoek de BWC verlaten. 
Wij danken haar voor haar jarenlange inzet voor de BWC.
De werkzaamheden van de penningmeester zullen voorlopig door Theo Vroomans (algemeen lid)
worden voortgezet.
 
Tevens hebben wij nog steeds een vacature voor Secretaris.
De huidige secretaris, Liesje Boer, zal zich per 1 januari a.s. niet herkiesbaar stellen.
 
De Jaarvergaderingen 2019/2020 zullen (onder voorbehoud van Covidmaatregelen) gepland worden 
in oktober 2021.
 
Verlichting alle gebouwen Duivenvoorde
De BWC DV ontvangt regelmatig opmerkingen/klachten over de verlichting in de gebouwen
van Duivenvoorde en Duivenpad.
Heeft u als bewoner op-/aanmerkingen/klachten of suggesties omtrent de verlichting in de
algemene ruimten/trappenhuizen, dan horen wij dit graag via 
info@bcduivenvoorde.nl of via de brievenbussen van de BWC in de hallen van gebouwen D en G.
Wij zullen te zijner tijd op dit onderwerp terugkomen.
 
De BWC Duivenvoorde wenst u een heerlijke ontspannen zomer.