Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Over ons

Bewonerscommissie Duivenvoorde

De bewonerscommissie Duivenvoorde bestaat uit de volgende mensen:

  • Bertie Stoop (voorzitter) – lid sinds 1 januari 2016
  • Liesje Boer (secretaris) – lid sinds 24 april 2019
  • Jennifer Soffner (penningmeester) – lid sinds 1 januari 2016
  • Antonia Tomberge (algemeen lid) – lid sinds 1 januari 2016
  • Theo Vroomans (algemeen lid) - lid sinds 4 april 2018

Alle commissieleden zijn in de jaarvergadering met de bewoners op 4 april 2018 herkozen voor een periode van 2 jaar, zoals in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd.

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen bestuur stichting Duivenvoorde en bewonerscommissies Duivenvoorde en Prinsenvoorde. Deze overeenkomst is opgesteld in 2014 en zal in 2018 nog eens worden nagekeken of de daarin genoemde punten nog actueel zijn. (o.a. wetgeving)

Er is een Gedragscode opgesteld.  Deze kunt u vinden onder het kopje documenten/verslagen.