Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Over ons

Bewonerscommissie Duivenvoorde

De bewonerscommissie Duivenvoorde bestaat uit de volgende mensen:

  • Bertie Stoop (voorzitter) – lid sinds 1 januari 2016
  • Liesje Boer (secretaris) – lid sinds 24 april 2019
  • Theo Vroomans (penningmeester ad interim) - lid sinds 4 april 2018
  • Willem van Dijk (algemeen lid) sinds juli 2020

Bertie Stoop en Theo Vroomans en Jennifer Soffner zijn in de jaarvergadering met de bewoners op 4 april 2018 herkozen voor een periode van 3 jaar, zoals in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd. Liesje Boer is in deze jaarvergadering gekozen als secretaris voor een periode van 3 jaar. Willem van Dijk heeft zich aangemeld als algemeen lid. In 2020 heeft er geen jaarvergadering plaatsgevonden wegens de Coronapandemie. In oktober 2021 zal er weer een jaarvergadering plaatsvinden en zullen de leden herkozen of gekozen worden. 

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen bestuur stichting Duivenvoorde en bewonerscommissies Duivenvoorde en Prinsenvoorde. Deze overeenkomst is opgesteld in 2014 en zal in 2018 nog eens worden nagekeken of de daarin genoemde punten nog actueel zijn. (o.a. wetgeving)

Er is een Gedragscode opgesteld.  Deze kunt u vinden onder het kopje documenten/verslagen.