Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Leefbaarheid!

Terug naar nieuws

Wat wonen wij hier geweldig!

Er zullen altijd zaken/klachten zijn die langer duren om opgelost te worden of niet opgelost kunnen worden. Er zijn achterliggende omstandigheden, er zijn wetten, regels waaraan men gehouden is. Of je het met die wetten/regels eens bent is een andere zaak.

We wonen in een klein land met miljoenen medelanders; vaak dicht op elkaar, vooral in het westen van Nederland, met vele culturen bij elkaar.

In de wijk Prinsenhof/Leidschendam, onze naaste buren, wonen alleen al meer dan 42 verschillende culturen bij elkaar. Zoveel gewoonten, zoveel gebruiken, zoveel klachten. De wijk Duivenvoorde/Stichting Duivenvoorde is voor senioren (55+). Stichting Duivenvoorde bevat maar weinig woningen vergeleken bij de woningcorporaties. Bij onze stichting zijn de lijntjes kort met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder die benaderbaar zijn. De BWC heeft een goed en betrouwbaar contact met kantoor. En omdat Duivenvoorde een stichting is zijn wij niet gebonden aan de wetgeving zoals die geldt voor woningcorporaties.

2 Leden van de BWC DV hebben dit jaar een cursus van de Woonbond bijgewoond over Leefbaarheid en kunnen concluderen dat wonen bij Stichting Duivenvoorde heel goed leefbaar is.

Er is altijd wat te klagen en klagen mag. Mijn ervaring is in de 3,5 jaar dat ik hier woon dat er waar mogelijk naar een oplossing wordt gezocht. De BWC DV altijd bereikbaar is voor klachten, suggesties, meedenken etc. (er is een vacature). We melden nieuws en artikelen op de website. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering en in het jaarverslag staat wat de BWC heeft gedaan en bereikt.

Waarderen wat wij hebben met betrekking tot het wonen bij een stichting is heel belangrijk. Geen log systeem zoals bij veel corporaties en bovenal pré-zorg wonen/woningen met een behoorlijk oppervlak qua leefruimte, veel groen en heel veel voorzieningen  in en om en in de buurt van onze woningen waardoor het mogelijk is lang zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Liesje Boer/Bertie Stoop