Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Verslag van de klankbordgroep “Het nieuwe inzamelen”

Terug naar nieuws

Verslag van de klankbordgroep “Het nieuwe inzamelen”

Deze klankbordgroep is in het leven geroepen naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst in januari 2020 in gebouw De Poort. Zoals al eerder aangegeven is de Bewonerscommissie hierin vertegenwoordigd.De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijken Veursehout, De Zijde, Duivenvoorde laagbouw en Duivenvoorde hoogbouw (wij dus)

Deze groep is er om voeling te houden met bewoners over het nieuwe inzamelen en we moeten niet verzanden in individuele wensen.

Inmiddels is er 2x een overleg geweest, éénmaal digitaal, wat geen succes bleek en 3 juni fysiek in het gemeentehuis.

De keuze wel of niet nascheiden, hangt mede af van de contracten die Avalex heeft en daarmee de gemeentes hebben, met de afval be-verwerker. Tot en met 31-12-2021 zijn we nog gebonden aan het huidige be- verwerkerscontract. Bekend is dat goed gescheiden PMD aan de voorzijde voor de gemeente meer geld oplevert dan nascheiden.

BWC vraagt over de bijplaatsingen en dumpingen nabij de flats. Dat is een bekend probleem, waarop gehandhaafd wordt. Ook meer communicatie kan helpen, burgers kunnen immers een belafspraak maken en het grofvuil wordt opgehaald voor huis .

Naar aanleiding van een e-mail GFT-afval benedenwoningen met tuin bij hoogbouw (Flat Duivenvoorde)Een deel van de benedenwoningen hoogbouw flats Duivenvoorde hebben een eigen voor en/of achtertuin. Een enkele bewoner vraagt of ze als benedenwoning met tuin recht hebben op een minicontainer voor GFT afval.

In principe is er bij hoogbouw geen inzameling van via minicontainers. Alleen bij twee etage complexen bestaande uit een combinatie van bovenwoningen en benedenwoningen, kan dat, indien er sprake is van grote en toegankelijke tuinen (denk aan een heus gazon) en met genoeg ruimte om minicontainers te stallen

Bovenstaande foto’s geven de tuintjes weer van de benedenwoningen flats Duivenvoorde. Er is een ondergrondse voorziening voor GFT-afval daar. De klankbordgroep leden denken dat een aparte inzamelroute van GFT via mini containers daar niet urgent is. Betere optie: kijken waar er nog extra behoefte is aan een GFT-verzamelcontainer (ondergronds of via een mok). Dit in combinatie met een GFT-emmer, verhoogt de servicegraad.

Nb. De GFT-emmer past bij het idee, om verder uit te rollen bij hoogbouw. Voor de etagewoningen zonder tuin gaat het meer om de ‘E’ fractie (E staat voor etensresten). Visresten en kippenbotjes mogen er bijvoorbeeld ook bij. In plaats van GFT wordt er ook vaak gesproken van GFT+E.

Voor hoogbouw wordt per VVE complex bekeken wat handig is en hoe PMD via verzamelcontainers het beste is te scheiden (maatwerk per hoogbouw). Hier is al goede ervaring mee opgebouwd in Voorburg West en de wijk Essesteijn.

1 lid van de klakbordgroep wijst nog op de behoefte bladkorven te plaatsen in de herfst. In andere wijken zie je dat en zij hebben dat ook graag. Zowel het blad van de openbare ruimte en het blad van particuliere tuinen kunnen dan vanaf oktober tot begin december verzameld worden in die bladkorven. Dit wordt besproken met Stadsbeheer.