Bewonerscommissie
Duivenvoorde

Wijkagent per 1 januari 2020

Terug naar nieuws

Per 1 januari 2020 hebben wij in de wijk een andere wijkagent en wel Olav Nieuwenhuijs.

Hij houdt elke maand spreekuur in het Dienstencentrum Duivenvoorde. De data zijn:

17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 21 juli en 18 augustus 2020

Het tijdstip is van 15.00 uur tot 16.00 uur

u kunt zonder afspraak komen indien u vragen heeft voor Olav Nieuwenhuijs.